september 2013

Rapport från stormötet i Nårunga

Det stora informationsmötet i Nårunga Sporthall lockade över 100 deltagare. Mötet började med att Bror Jonsson hälsade välkommen och presenterade projektet. Dvs att staten har satt upp ett mål att år 2020 ska 90% av befolkningen ha en uppkopplingshastighet mot Internet på minst 100 Mbit/s. På landsbygden kommer det inte att ske genom att marknadsbolag bygger nya nät. Därför har man nu möjlighet att få ekonomiskt bidrag från EU och… Läs mer »Rapport från stormötet i Nårunga

FIBER – INTERNET – TV – TELEFON -rör det oss??

   Så här ser det ut idag   – hur vill vi ha det i framtiden? Trygghet, Kommunikation, Nedladdningar, Distansarbete, TV-utbud, Larm & säkerhet, Utveckling av landsbygden, o.s.v. Allt detta ökar behovet av snabb och tillförlitlig bredbandskommunikation där fibernät är en möjlighet. Genom denna information undersöker vi intresset för fiberinstallation i Ljur*-Nårunga och Skogsbygden Vi är några personer i bygden som börjat undersöka förutsättningarna för en fiberutbyggnad i Ljur*-Nårunga-Skogsbygden med mål att… Läs mer »FIBER – INTERNET – TV – TELEFON -rör det oss??