Rapport från stormötet i Nårunga

Det stora informationsmötet i Nårunga Sporthall lockade över 100 deltagare.
Mötet började med att Bror Jonsson hälsade välkommen och presenterade projektet.
Dvs att staten har satt upp ett mål att år 2020 ska 90% av befolkningen ha en uppkopplingshastighet mot Internet på minst 100 Mbit/s. På landsbygden kommer det inte att ske genom att marknadsbolag bygger nya nät. Därför har man nu möjlighet att få ekonomiskt bidrag från EU och PTS samt visst stöd i arbetet från kommunen och Länsstyrelsen om man bildar en ekonomisk förening och bygger ett eget fibernät. Det ekonomiska bidraget är på 50% av kostnaden för den s.k. kanalisationen, dvs allt som har med att få en fiberkabel från anslutningspunkten till din fastighet. Denna kostnad brukar vara ca 70% av totalkostnaden när man bygger ett nät. Det finns ett antal regler för att vara berättigad att söka bidraget och ett par av dom är att alla fastigheter inom området ska ges erbjudande om att vara med och att man har en s.k. solidarisk anslutningsavgift, dvs alla fastigheter betalar samma summa oavsett hur långt bort man bor.
Vi är några som var på ett informations möte som kommunen höll i vintras och som har bildat en projektgrupp för att undersöka möjligheterna och intresset i området Ljur, Nårunga och Skogsbygden.
Området avgränsas av kommungränserna mot Borås och Allingsås samt något flytande gräns Ljur, Nårunga och Skogsbygden mot Kärtared.
Med på mötet av Peter Sonnius som arbetar för ett företag som heter Bynet och dom är specialiserade på att projektera och bygga fibernät på landsbygden. Han presenterade sitt koncept Fiber Från Hemmet och svarade på en hel del frågor om hur man rent praktiskt går tillväga.
Därefter berättade Ingemar Öberg om det arbete han och Nossans Fiber gjort för att snart vara klara med sitt nät.
När nätet är igång kan man förvänta sig att få en internetförbindelse med 100 Mbit ned och 10 Mbit upp, TV med ca 20 kanaler samt fast IP-telefoni för ca 350 kr i månaden inkl medlemsavgift. Det innebär, för många en halvering av månadskostnaden jämfört med idag.

Därefter bjöds det på fika och mötesdeltagarna fick möjlighet att ställa ytterligare frågor och fylla i intresseanmälningar.
Mötet avslutades med ett gemensamt beslut om att intresset är så pass stort att vi går vidare med att skapa en förening med en interimsstyrelse. När det är klart kommer vi att kontakta alla som anmält intresse så att ni får teckna medlemskap. Därefter kommer vi att kunna ta fram en kalkyl för vad det kommer att kosta.

FIBER – INTERNET – TV – TELEFON -rör det oss??

 

fiber-1 fiber-2

 Så här ser det ut idag   – hur vill vi ha det i framtiden?

Trygghet, Kommunikation, Nedladdningar, Distansarbete, TV-utbud, Larm & säkerhet, Utveckling av landsbygden, o.s.v.

Allt detta ökar behovet av snabb och tillförlitlig bredbandskommunikation där fibernät är en möjlighet.

Genom denna information undersöker vi intresset för fiberinstallation i Ljur*-Nårunga och Skogsbygden

Vi är några personer i bygden som börjat undersöka förutsättningarna för en fiberutbyggnad i Ljur*-Nårunga-Skogsbygden med mål att se om vi kan få ekonomi i detta projekt.  Förutsättningen är att få in så många intresseanmälningar som möjligt för att få bärkraft för en förprojektering som ska leda till en kostnadsbild.

* plus fastigheterna i Ryagärde-Korpås-Spångakil-Björkebacken-Hallavadet-Trollö (prel.)

Merparten av byarna/områden i Vårgårda kommun har liksom vi startat förarbetet och några har bildat föreningar (ex. Nossan fiber) och  har redan grävt ner fiberledningar (kanalisation).

Innan vi kan starta en fiberförening måste vi få in tillräckligt många intresseanmälningar från fastighetsägarna (min. 50-60%) och därför ber vi dig/er som är intresserade att snarast ladda ned och fylla i Intresseanmälan och skicka den till adress: LNSfiber c/o Ljur Stommen 1, 447 94 Vårgårda. Det går också bra att lämna via e-post: hk@lnsfiber.se. Bra om vi också kan få er e-mailadress. Känner du att du har tid och intresse att engagera dig under startfasen eller senare i projektet är vi tacksamma om du/ni anger detta på intresseanmälan eller ringer till någon av nedanstående tel.nr. Vi behöver många eldsjälar för att komma igång och lyckas med detta projekt.

För vårt projekt gäller att Stamfibernäten redan är dragna till telestationerna i Ljur, Nårunga och Skogsbygden. Föreningens uppgift är att bygga anslutningsnät (ex. gräva ner rör, installera förgreningar, dra fiberkablar, mm) från stamnätet fram till anslutande fastigheter. Ett omfattande arbete där 10-tals mil kabel kommer att grävas ner. Grävning på egen tomt och installation i byggnaden står fastighetsägaren själv för. Vi har möjlighet att få bidrag från Länsstyrelsen med 50 % av kostnaden för kanalisationsarbetet och en ansökan är redan inlämnad. Om vi fattar beslut att starta projektet beräknas grävstart bli hösten 2014 alt. våren 2015.

Om tillräckligt intresse finns, avser vi att under oktober bilda en ekonomisk förening där alla kan ansluta sig som medlemmar och därigenom medverka i aktiviteter, beslut, stämmor, mm. Information om detta kommer att lämnas via hemsidan och i brevlådorna.

Behöver du/ni mer information, eller har frågor, mm – kontakta någon av oss i startgruppen på nedanstående tel.nr. Eller lämna en kommentar nedan. Bra om ni diskuterar detta projekt med grannarna för ev. samordning i framtiden.

 

Med vänliga hälsningar

Bror Jonsson 070 6733881, Urban Georgsson 0706 719327, Kjell Gröndahl 0734 331200, Johan Sävenstrand 073 4050632