FIBER – INTERNET – TV – TELEFON -rör det oss??

 

fiber-1 fiber-2

 Så här ser det ut idag   – hur vill vi ha det i framtiden?

Trygghet, Kommunikation, Nedladdningar, Distansarbete, TV-utbud, Larm & säkerhet, Utveckling av landsbygden, o.s.v.

Allt detta ökar behovet av snabb och tillförlitlig bredbandskommunikation där fibernät är en möjlighet.

Genom denna information undersöker vi intresset för fiberinstallation i Ljur*-Nårunga och Skogsbygden

Vi är några personer i bygden som börjat undersöka förutsättningarna för en fiberutbyggnad i Ljur*-Nårunga-Skogsbygden med mål att se om vi kan få ekonomi i detta projekt.  Förutsättningen är att få in så många intresseanmälningar som möjligt för att få bärkraft för en förprojektering som ska leda till en kostnadsbild.

* plus fastigheterna i Ryagärde-Korpås-Spångakil-Björkebacken-Hallavadet-Trollö (prel.)

Merparten av byarna/områden i Vårgårda kommun har liksom vi startat förarbetet och några har bildat föreningar (ex. Nossan fiber) och  har redan grävt ner fiberledningar (kanalisation).

Innan vi kan starta en fiberförening måste vi få in tillräckligt många intresseanmälningar från fastighetsägarna (min. 50-60%) och därför ber vi dig/er som är intresserade att snarast ladda ned och fylla i Intresseanmälan och skicka den till adress: LNSfiber c/o Ljur Stommen 1, 447 94 Vårgårda. Det går också bra att lämna via e-post: hk@lnsfiber.se. Bra om vi också kan få er e-mailadress. Känner du att du har tid och intresse att engagera dig under startfasen eller senare i projektet är vi tacksamma om du/ni anger detta på intresseanmälan eller ringer till någon av nedanstående tel.nr. Vi behöver många eldsjälar för att komma igång och lyckas med detta projekt.

För vårt projekt gäller att Stamfibernäten redan är dragna till telestationerna i Ljur, Nårunga och Skogsbygden. Föreningens uppgift är att bygga anslutningsnät (ex. gräva ner rör, installera förgreningar, dra fiberkablar, mm) från stamnätet fram till anslutande fastigheter. Ett omfattande arbete där 10-tals mil kabel kommer att grävas ner. Grävning på egen tomt och installation i byggnaden står fastighetsägaren själv för. Vi har möjlighet att få bidrag från Länsstyrelsen med 50 % av kostnaden för kanalisationsarbetet och en ansökan är redan inlämnad. Om vi fattar beslut att starta projektet beräknas grävstart bli hösten 2014 alt. våren 2015.

Om tillräckligt intresse finns, avser vi att under oktober bilda en ekonomisk förening där alla kan ansluta sig som medlemmar och därigenom medverka i aktiviteter, beslut, stämmor, mm. Information om detta kommer att lämnas via hemsidan och i brevlådorna.

Behöver du/ni mer information, eller har frågor, mm – kontakta någon av oss i startgruppen på nedanstående tel.nr. Eller lämna en kommentar nedan. Bra om ni diskuterar detta projekt med grannarna för ev. samordning i framtiden.

 

Med vänliga hälsningar

Bror Jonsson 070 6733881, Urban Georgsson 0706 719327, Kjell Gröndahl 0734 331200, Johan Sävenstrand 073 4050632

1 kommentar

  1. Sören Magnusson

    Vore intressant att få en sammanfattning av vad som kom fram på mötet i Nårungahallen. Eftersom jag inte vill vara med i facebook ser jag fram mot en redovisning på den här hemsidan. Jag har redan skickat in en intresseanmälan, så jag utgår från att jag inte behöver göra det igen:-)
    Med vänlig hälsning Sören