Teknisk information – fiber jämfört med 4G

Hur ser bredbandsbehovet ut?

 • Telefoni: 10-100kbit/s
 • TV: 6-12Mbit/s

TV blir mer och mer strömmande. Delvis via Internet och delvis via satellit. Marksänd TV kommer inte att byggas ut och kommer på längre sikt att försvinna och ersättas av TV via satellit eller kabel/internet. Anslutning via fiber är då en förutsättning för att få tillräcklig hastighet.

Det vi ser på YouTube och som där kallas HD är ca 740×550 pixlar ungefär halva storleken jämfört med HDTV ”på riktigt”. Det innebär att en YouTube-film behöver bara mellan 2 och 8 Mbit/s för att flyta på bra och det är därför vi trots allt kan se dessa filmer relativt bra. Men vill vi ha en bild på vår dator som håller full HDTV-kvalitet så behövs upp till ca 30 Mbit/s.

Ser vi nu ca fem år framåt, hur kommer det då att se ut? Ja, då pratar man om ultra-HD som innehåller fyra gånger så många pixlar som vanlig full HD. För att se sådan TV behövs då upp till ca 50Mbit/s om man har samma komprimeringsstandard. Vill man dessutom se det i 3D så måste det sändas två bilder samtidigt och då behöver vi 100 Mbit/s.

Dataöverföringsbehoven har ökat och kommer att öka kraftigt i den närmaste framtiden. Detta förstår man bra om man jämför med hur utvecklingen har ändrat under de senaste tio åren.

 • För tio år sedan användes i allmänhet 56 kbit/s modemförbindelse
 • Idag är den mest använda ADSL-bredbandshastigheten 8 Mbit/s. Den är 142 gånger snabbare än vad modemförbindelsen varit.

Om man fortsätter utsikten skulle den populäraste hastigheten år 2020 vara 1 Gbp/s. Detta lyckas med ljusfibern.

Telemedicin på framfart

Telemedicin innebär helt enkelt medicinsk vård på distans. Denna vårform är på stark frammarsch. Den möjliggör vård i hemmet med bl.a. ”läkarbesök” via videokonferens. I Sverige görs idag prov på vård av Parkinsson och epilepsi.

När man är beroende av trygghetslarm så är det livsviktigt att man har en stabil och avbrottsfri anslutning. Fiber är okänsligt för åska.

Fiber

 • 100 Mbit/s hastighet ner.
 • 10 Mbit/s hastighet upp.
 • Ingen begränsning på hur mycket man får ladda upp eller ner per månad. (kanske den viktigaste fördelen med fiber jmf med 4G)
 • Prestandan påverkas inte av avståndet till telestationen.

Utrustningen ger nu ofta en teknisk möjlighet att få en anslutning på upp till 1 000 Mbit/s upp och ner. Det är mer än vad någon i dag rimligtvis kan behöva, men kraven ökar snabbt och om det behövs högre hastighet om tio år räcker det att byta fiberomvandlaren inne i huset. Fibern kan ligga kvar i backen.

Man ska tänka på att fiber är en investering i infrastruktur, lite som att ansluta villan till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Den tekniska begränsningen för vad fiber klarar idag ligger på >10 000 000Mbit/s (i en fiber, motsvarar 240 dvdskivor/s) så vi begränsas av är vårt behov, inte tekniken.

Fiberoptik är bästa sättet att möta framtida krav på teknik enligt entydiga rapporter. Forskning har också visat att det finns samband mellan positiv samhällsutveckling i glesbygd och satsning på fiberoptik. Företag kan utvecklas positivt också på mindre orter eftersom man då får samma hastighet som på stora arbetsplatser.

Inmätning av fiber

För att verifiera funktion av fibern innan driftsättningen an nätet skall fibern mätas in. Man kontrollerar dämpningen (fiber optic loss) och för hög dämpning innebär eventuellt felaktiga kontakteringar samt förgreningar och kabelbrott.

 Mobilt bredband 4G

 • 50 Mbit/s hastighet ner.
 • 10 Mbit/s hastighet upp.
 • Kraftig begränsning på hur mycket man får ladda ner per månad (Telia: max 10GB utan extra kostnad). (kanske den viktigaste fördelen med fiber jmf med 4G)
 • Prestandan påverkas KRAFTIGT av avståndet till telestationen, terräng, väder antalet användare som nyttjar masten.
 • Går att ta med sig

 Kommer bredband via 4G att räcka för mig?

Det beror helt och hållet på hur många samtidiga användare och vad man använder för tjänster på internet.

SVT Play i högsta kvalitet drar 1,2 GB i timmen och en långfilm hos Viaplay förbrukar fyra gigabyte. Låt säga att en användare tittar på film via Netflix i HD-kvalitet två timmar per kväll då kommer man att hämta hem 168 GB data från nätet under en månad.

 

Operatör Max Hastighet Pris för 100GB (kr/månad)
3 40Mbit/s 1749
Telia 50 Mbit/s 6609
Telenor 50 Mbit/s 6471

Sen gäller det att ha tillräckligt bra hastighet för flera användare samtidigt. Om ni är två i hushållet som ska titta på olika filmer så kan det kräva en hastighet på 50Mbit/s. Då ska ni ha perfekt täckning, vädret ska vara bra och dina grannar ska inte nyttja bandbredden.

Telekomoperatörerna har idag svårt att tjäna pengar på datatrafiken. Därför har begränsningar på mängden data införts på senare tid. Allt pekar på att det även i framtiden kommer att vara dyrt att ladda hem trådlöst även när dom lyckas öka hastigheten.

Sammanfattande jämförande tabell

Fiber               ADSL2            4G
Typ av förbindelse Fiberoptisk Koppar Radio
Levererar ≥ 100 Mbit/sek Ja Nej Nej
Beroende av avstånd Nej Ja Ja
Påverkas av väder Nej Ja Ja
Flexibelt/mobilt Nej Nej Ja
Beroende av topografi Nej Nej Ja
Beroende av användarantal Nej Nej Ja
Begränsad datamängd Nej Nej Ja

 

Vilket utbud får man?

Några av de allra vanligaste frågorna vi får om fibernätet är:

 • Hur snabb uppkoppling får man?
 • Vilka kanaler ingår?

I och med att nätet inte ens är påbörjat och det kommer att ta ett tag innan det är färdigt så går dessa frågor inte att svara på. Det är svårt att förutse vad som kommer att hända med tekniken och vilka kanaler finns när det blir dags att sätta ljus i nätet.

Med det sagt så kan vi ändå titta på hur det hade sett ut om det hade varit klart idag.

I det räknexempel vi har tittat på så ingår det i månadskostnaden på 350 kr:

 • Fast telefon via ip
 • 100 mbit/s internet. Teoretiskt sett är det ljusets hastighet som är gränsen men kopplingsskåpen har vissa begränsningar. För att se strömmad TV i Full-HD så behövs ca 30 mbit/s.
 • Tv-paket Telia Lagom – I dagsläget ingår dessa 24 kanaler: SVT1, SVT1 HD, SVT2, SVT2 HD, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, TV10, Kanal 11, Viasat 14, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV4 Film, TV4 Sport, Eurosport, Discovery Channel, Axess TV & MTV. Vill man ha ett större utbud med till exempel mer sport har Telia 45 olika kanalpaket man kan uppgradera till. Aktuell lista finns här.

Detta är som sagt bara ett exempel och när vi kommit längre i projektet kommer vi att se över vilka leverantörer som är aktuella.

Inbjudan till informations- och konstituerande möte

Söndag 23/2 kl 15:00 i Nårunga Sporthall

Sedan vårt informationsmöte i september har vi fått in över 250 intresseanmälningar – långt över vad vi förväntade oss i arbetsgruppen.

Därför känner vi nu att det är dags att ta nästa steg och bilda en ekonomisk förening för att komma vidare i vår projektplanering. På agendan bl.a:

 • Vad har hänt sedan föregående informationsmöte
 • Projektets ekonomi, bidragssituationen, mm
 • Vad kommer att hända framöver, tidaspekter, mm
 • Varför inte mobilt bredband, teknik, mm
 • Konstituerande möte för att bilda LNS fiber ek. förening
 • Medlemsansökan
 • Frågor, mm

Vi bjuder på kaffe

Diskutera med grannar och kom så många ni kan – samåkning rekommenderas

Alla är välkomna, naturligtvis även ni som inte lämnat in Intresseanmälan

 

Inbjudan kommer även i postlådan under februari.

Välkommen att bilda förening med oss!