Söndag 23/2 kl 15:00 i Nårunga Sporthall

Sedan vårt informationsmöte i september har vi fått in över 250 intresseanmälningar – långt över vad vi förväntade oss i arbetsgruppen.

Därför känner vi nu att det är dags att ta nästa steg och bilda en ekonomisk förening för att komma vidare i vår projektplanering. På agendan bl.a:

  • Vad har hänt sedan föregående informationsmöte
  • Projektets ekonomi, bidragssituationen, mm
  • Vad kommer att hända framöver, tidaspekter, mm
  • Varför inte mobilt bredband, teknik, mm
  • Konstituerande möte för att bilda LNS fiber ek. förening
  • Medlemsansökan
  • Frågor, mm

Vi bjuder på kaffe

Diskutera med grannar och kom så många ni kan – samåkning rekommenderas

Alla är välkomna, naturligtvis även ni som inte lämnat in Intresseanmälan

 

Inbjudan kommer även i postlådan under februari.

Välkommen att bilda förening med oss!