mars 2014

Lägesrapport 2014-03-23

Nu har LNS Fiber haft sitt första styrelsemöte och den fortsatta planeringen inför bidragsansökan och en första projektering är i full gång. Just nu avvaktar vi besked från Bolagsverket för att därefter få vårt organisationsnummer. När vi har fått detta så är nästa steg att kontakta er medlemmar med uppgift om vårt bankgiro så att ni kan betala in 200 kr i medlemsavgift samt en första medlemsinsats. Vi kommer att… Läs mer »Lägesrapport 2014-03-23