Nu har LNS Fiber haft sitt första styrelsemöte och den fortsatta planeringen inför bidragsansökan och en första projektering är i full gång. Just nu avvaktar vi besked från Bolagsverket för att därefter få vårt organisationsnummer. När vi har fått detta så är nästa steg att kontakta er medlemmar med uppgift om vårt bankgiro så att ni kan betala in 200 kr i medlemsavgift samt en första medlemsinsats. Vi kommer att gå ut med denna information främst via hemsidan och mail, men ser givetvis till att alla medlemmar får informationen.

Bästa sätt för att hålla dig uppdaterad är att gå in på hemsidan lite då och då, så lägger vi i styrelsen löpande upp information om hur vårt arbetet fortskrider.

Mer information om hur du får automatiska uppdateringar hittar du här.