Referat från styrelsemötet 7/4

På styrelsemötet den 7/4 hade vi besök av ByNet som presenterade en grov kalkyl för fibernätet. Kalkylen baseras på de 243 st intresseanmälningar vi hade fått in när vi beställde kalkylen.
Kalkylen är högt räknad och det finns mycket som kan göras för att få ned kostnaden. Den stora posten i kalkylen är grävningen och den är beräknad med ett högt meterpris eftersom vi inte gjort en detaljerad plan för hur nätet ska dras och därmed inte gjort någon analys av markförhållanden.
Vårt mål är att vi ska vara minst 350 fastigheter som ansluter sig till nätet och då hamnar slutkostnaden, enligt den första kalkylen på 20 000 kronor. Då är fibern indragen och inkopplad i huset och allt inräknat förutom grävning på din egen tomt.

Mer information om kalkylen finns här: http://lnsfiber.se/2014/04/11/grov-kostnadsuppskattning-pa-vart-fibernat/

Vad händer härnäst?

Vi kommer inom de närmsta veckorna att kontakta de som ännu inte blivit medlemmar.

Vet du någon som vill bli medlem men ännu inte skickat in medlemsansökan?

Uppmana att skicka in ansökan så snart som möjligt. Blankett finns här: http://lnsfiber.se/2014/03/03/ansokan-om-medlemskap/

Parallellt med detta jobbar vi på att förbereda bidragsansökan för att ha så mycket klart som möjligt när Länsstyrelsen väl öppnar för ansökningar igen.

Grov kostnadsuppskattning på vårt fibernät

Vid det senaste styrelsemötet, den 7/4, så presenterade ByNet en grov kostnadskalkyl för vad vårt fiber kommer att kosta. Resultaten var mycket positiva och baserades på 243 medlemmar (det antal intresseanmälningar som inkommit då den kostnadsfria uppskattningen beställdes).

Antalet medlemmar Pris (SEK)
243 23000
300 21500
350 20000
400 19000

Det finns faktorer som vi kan påverka som inverkar på priset:

  • Antalet medlemmar: Det finns ca 500 bebygda fastigheter inom vårt område, desto fler som går med desto billigare blir det. Med andra ord blir det billigare för dig om du värvar dina grannar. Det finns i nuläget 122 inlämnade medlemsansökningar.
  • Den enskillt största kostnaden är grävningen. I kalkylen har det räknats med en relativt hög kostnad. Vi medlemmar kan sänka denna markant genom våra dagsverken, röja buskage, flytta staket mm så att grävmaskinen inte har några hinder.
  • Vi måste få tillstånd av alla berörda markägare att dra fiber över deras fastigheter. Fås inte detta leder det till ökade kostnader då en längre dragning av fibern blir nödvändig.

Om vi inte råkar ut för några oförutsedda hinder så beräknas grävningen komma igång våren 2015 och fibernätet vara klart vintern 2015/2016.

 

Regeringen lovar pengar till bredbandssatsningar på landsbygden

Regeringen lovar pengar till bredbandssatsningar på landsbygden. Det är lovande och vi får hoppas att detta kan bidra till att vi kan komma vidare med projektet.

Mer info finns att läsa på länkar nedan:

http://annakarinhatt.se/blogg/centerpartiet-och-alliansen-fordubblar-bredbandssatsningen/

http://www.bredbandivarldsklass.se/Om-Bredbandsforum/Nyheter/Fokus-pa-fiber-till-byn–Byalagen-vinnare-i-regeringens-nya-satsning/