Vid det senaste styrelsemötet, den 7/4, så presenterade ByNet en grov kostnadskalkyl för vad vårt fiber kommer att kosta. Resultaten var mycket positiva och baserades på 243 medlemmar (det antal intresseanmälningar som inkommit då den kostnadsfria uppskattningen beställdes).

Antalet medlemmar Pris (SEK)
243 23000
300 21500
350 20000
400 19000

Det finns faktorer som vi kan påverka som inverkar på priset:

  • Antalet medlemmar: Det finns ca 500 bebygda fastigheter inom vårt område, desto fler som går med desto billigare blir det. Med andra ord blir det billigare för dig om du värvar dina grannar. Det finns i nuläget 122 inlämnade medlemsansökningar.
  • Den enskillt största kostnaden är grävningen. I kalkylen har det räknats med en relativt hög kostnad. Vi medlemmar kan sänka denna markant genom våra dagsverken, röja buskage, flytta staket mm så att grävmaskinen inte har några hinder.
  • Vi måste få tillstånd av alla berörda markägare att dra fiber över deras fastigheter. Fås inte detta leder det till ökade kostnader då en längre dragning av fibern blir nödvändig.

Om vi inte råkar ut för några oförutsedda hinder så beräknas grävningen komma igång våren 2015 och fibernätet vara klart vintern 2015/2016.