augusti 2014

Vanliga frågor

Här sammanställer vi de vanligaste frågorna vi får. Har du en fråga – skriv en kommentar längst ner. Fråga: När kan vi börja gräva? Svar: Formellt kan vi börja gräva i oktober men vi kommer att vänta tills vi får beviljat bidrag. Fråga: När får vi klart med bidrag? Svar: Ansökan om bidrag kan lämnas in tidigast september 2014. Ansökan kommer att behandlas tidigast januari 2015. Beslut kommer att tas… Läs mer »Vanliga frågor

Summering av Föreningsstämma 2014-06-09

Kort summering av första Medlemsstämman i LNS fiber ek. fören. 2014-06-09 som hölls i Nårunga sporthall   Kallade medlemmar var de som fanns i medlemsregistret t.o.m. mötesdagen. Kalleslse har gått ut till medlemmarna via e-mail och där detta inte finns, har kallelsen lämnats i postlådan. 53 medlemmar var närvarande på mötet. Mötet öppnades av Bror Jonsson och följde den utskickade dagordningen där bl.a. följande information, val och beslut togs: Bror… Läs mer »Summering av Föreningsstämma 2014-06-09