Här följer en kort uppdatering om läget:

  • Vi är har skrivande stund 313 st fastigheter som medlemmar i föreningen. Det motsvarar ca 60% av fastigheterna inom området.
  • Vi har påbörjat en projektering där vi markerar alla anmälda fastigheter på en karta. När denna karta är klar kommer vi att skicka ut den till alla medlemmar så att ni kan kontrollera att vi har registrerat rätt hus.
  • Länsstyrelsen har nyligen öppnat för att lämna in bidragsansökan. Vi kommer att lämna in vår under hösten. Det är viktigare att lämna in en bra ansökan än att göra det snabbt. Länsstyrelsen kommer inte att fatta några beslut förrän under 2015.
  • Vi kommer under september att göra en samförläggning med Vattenfall till sex st fastigheter i Anhult. Det innebär att när Vattenfall ändå gräver ned elkabel så kommer vi att lägga ned slangar för fiberkabel samtidigt. Det innebär en kostnadsbesparing för vår del.