I styrelsen jobbar vi just nu med att färdigställa vår ansökan om bidrag från Länsstyrelsen.

Den som är intresserad av hur processen går till kan läsa mer på Länsstyrelsens hemsida och deras Facebooksida: Bredband i Västra Götaland.