september 2015

Lägesrapport i LNS Fiber

Bidragsansökan Vi har nu lämnat in en komplett bidragsansökan. 30/9 stängs möjligheten att lämna in ansökan och Länsstyrelsen kommer att börja fördela bidragspengarna. Beslut ska meddelas senast 30/11. Upphandling av entreprenad Vi håller på med en andra runda av upphandlingar av anbud för entreprenaden. I början av oktober kommer vi att titta på inkomna anbud. Medlemsinformation Ett informationsbrev kommer att skickas ut till medlemmarna (främst via epost) under oktober/november med… Läs mer »Lägesrapport i LNS Fiber