Bidragsansökan

Vi har nu lämnat in en komplett bidragsansökan.

30/9 stängs möjligheten att lämna in ansökan och Länsstyrelsen kommer att börja fördela bidragspengarna.

Beslut ska meddelas senast 30/11.

Upphandling av entreprenad

Vi håller på med en andra runda av upphandlingar av anbud för entreprenaden. I början av oktober kommer vi att titta på inkomna anbud.

Medlemsinformation

Ett informationsbrev kommer att skickas ut till medlemmarna (främst via epost) under oktober/november med mer detaljerad information om tidsplan, dagsverken mm samt en kallelse till Föreningsstämma som är planerad till början av december.