fiber-extra-stamma

På kvällens Extra Föreningsstämma beslutades att vi ska genomföra byggandet av ett fibernät i Ljur, Nårunga & Skogsbygden.

På stämman närvarade ca 150 st röstberättigade medlemmar och beslutet fattades med stor majoritet.

Det beslutades också att vi ska avvakta beslut om tilldelning av bidrag innan vi kör igång med grävningen. Vi hoppas få ett besked i februari och därmed förhoppningsvis komma igång med grävarbetet i mars.

Målet är att vi ska ha fibernätet installerat och i gång i slutet av juni 2017.

Nu kör vi!