januari 2016

Fiberlån

Sparbanken Alingsås Vårgårdakontor erbjuder våra medlemmar att teckna ett fiberlån för att täcka insatsen i föreningen. Förutsättningarna för lånet kan ses nedan. Om du är intresserad tar du själv kontakt med banken, det sköts inte genom föreningen.

Avtal om fastighetsanslutning

För att vi ska kunna gräva fram till din fastighet behöver vi i föreningen teckna ett avtal med dig som medlem. Skriv ut två (2) exemplar av dokumentet som öppnas/laddas ned när du klickar här. Signera och lämna in till föreningen. Du får sedan ett (1) signerat exemplar i retur som du ska behålla.