mars 2016

Kallelse till Föreningsstämma i LNS Fiber Ekonomisk Förening

Till alla medlemmar i LNS fiber ek. för. Styrelsen inbjuder här till informationsmöte och årsstämma för LNS fiber ek. för. i Nårunga Sporthall måndag 11 april 2016 kl 18:00. Klicka här för att ladda ned och skriva ut kallelse och dagordning Vi väntar nu med spänning på Länsstyrelsens meddelande om tilldelning av det bidrag vi sökte i september 2014. Länsstyrelsen ska lämna besked sista veckan i mars enligt den information… Läs mer »Kallelse till Föreningsstämma i LNS Fiber Ekonomisk Förening