Till alla medlemmar i LNS fiber ek. för.

Styrelsen inbjuder här till informationsmöte och årsstämma för LNS fiber ek. för. i Nårunga Sporthall måndag 11 april 2016 kl 18:00.

Klicka här för att ladda ned och skriva ut kallelse och dagordning

Vi väntar nu med spänning på Länsstyrelsens meddelande om tilldelning av det bidrag vi sökte i september 2014. Länsstyrelsen ska lämna besked sista veckan i mars enligt den information vi fått och vi hoppas därför att vi har ett positivt besked att lämna på föreningsstämman. Detta innebär att det startar en mängd aktiviteter som berör oss alla.

Många frågor har kommit om inbetalning av Anslutningsavgiften och avtal, mm. Det har också framkommit spekulationer och rykten som ligger långt utanför den verklighet vi befinner oss i. Information är svårt och vi inser att mycket mer kan göras för att få ut denna till alla medlemmar.
Därför är det mycket viktigt att alla som har möjlighet, kommer till stämman och tar del av aktuell information och ställer de frågor som ni bär på. Det finns inga dumma eller ointressanta frågor eller funderingar i vår förening.

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna

Styrelsen i LNS fiber ekonomisk förening