Aktuella Dagsverken

Just nu behöver vi hjälp med

 1. Ordningsställa grund och tillfart nodhus i Nårunga
 2. Måla om nodhus och eventuellt reparera
 3. Reparera pumphus hos Hermanssons
 4. Färdigställa KUP-stolpar (markeringsstolpar) 90 st
 5. Rensa bort stenar i markerna efter grävmaskiner
 6. Justera vägar efter grävmaskiner inkl. framkörning av grus och spridning
 7. Röja sly och träd för grävgator
 8. Öppna stängsel och gärdsgårdar innan grävning
 9. Återställa stängsel och gärdsgårdar efter grävning
 10. Hjälpplantering på skogsmark
 11. Borra hål i husväggar och placera elrör hos dom som inte klarar detta själva
 12. Forsla bort trädrester vid Ljurhalla 1:1
 13. Sätta upp separata bropassager vid Ön och Greva såg
 14. Sladdning infartsvägar efter grävning
 15. Återställa stenmurar efter passage grävmaskiner
 16. Sätta ner KUP-stolpar utmed färdiggrävda sträckor
  mer kommer….

Samordning och fördelning dagsverken på medlemmarna görs av en arbetsgrupp.

Kontakta Bror för närmare info och anmälan 070 673 38 81.

Varför dagsverken?

För att hålla nere kostnaden på projektet och därmed bidra till att vi alla får en lägre medlemsinsats så skall alla medlemmar bidra med upp till tre dagsverken.

Här kommer vi att hålla en uppdaterad lista över vad som behöver göras.

Genomförda dagsverken

 • Röjning grävgata vid Gundlered, Iglabo, Ryagärde, Korpås, Spångakil och Hallavadet.
 • Tillverkning av pinnar för utstakning.
  1. Dim. (c:a) 20×20 mm L= 1200 mm spetsade i en ända.
 • Röjning grävgata Hökared
 • Anlägga dikespassage Hjulsered

 

 

Planerad grävstart 2:a maj

SLL planerar att påbörja grävningen den 2/5-2016.

Vi kommer att börja grävningen i området:

Gundlered, Iglabo, Ryagärde, Spångakil, Hallavadet och Korpås.

Grov utstakning är klar. Bror gör detaljutstakning tillsammans med markägarna under kommande vecka (start 25/4).

Detta innebär att detta område stängs för nya medlemmar inom kort. Så bor du här och funderar på att bli medlem måste du bestämma dig nu.

Kalkylmall för extra anslutning inom fastighet

Nu finns kalkylmallen för att räkna ut kostnaden av en extra anslutning inom fastigheten under sidan för medlemsinformation.

Om man vill ha en extra anslutning inom fastigheten har vi i LNS Fiber valt att det skall ske till faktisk kostnad.

En extra anslutning innebär att det anslutna huset får ett helt separat abonnemang med egen TV-box, eget telefonnummer och egen Internetuppkoppling.

Vi rekommenderar en separat anslutning om du t.ex. hyr ut huset, har planer på att sälja det eller bedriver någon form av verksamhet där.

Om du t.ex vill ha en internetanslutning till stugan där tonårsbarnet bor, ladugården för att kunna styra någon maskin/robot eller ha en uppkoppling till värmepannan som står i en separat byggnad är ett alternativ att dra en vanlig datakabel och på så sätt få internetuppkoppling där på samma abonnemang.

Klicka här för att komma till sidan med medlemsinformation där du kan ladda ned Excelmallen.

Fiber eller 5G?

På Ny Tekniks hemsida kan man läsa en intressant artikel där flera experter, bland annat från flera mobiloperatörer uttalar sig om fiber jämfört med 5G.

Bland annat säger man så här:

När kommer 5g till landsbygden?

– Utgå från när ni fick 4g och addera  tio år!

Bör man invänta 5g i stället för fiber?

Nej, svarar alla tre.

– Mobilkommunikation är ett bra komplement. Men fiber kommer – för överskådlig framtid – att ha högre kapacitet. Vänta inte på 5g, uppmanar Fredrik Tufvesson.

– En fördel med fiber är att man får den hastighet man köpt, i alla fall nästan. I mobilnäten varierar det, säger Patrik Nilsson, nätexpert på Telenor.

– Blir man erbjuden fiber, så tveka inte, säger Björn Berg på Telia, som liksom Telenor säljer både fiber och mobilitet.

Artikeln finns att läsa här:

http://www.nyteknik.se/digitalisering/ska-jag-kopa-fiber-eller-vanta-pa-5g-6539620