Just nu behöver vi hjälp med

 1. Ordningsställa grund och tillfart nodhus i Nårunga
 2. Måla om nodhus och eventuellt reparera
 3. Reparera pumphus hos Hermanssons
 4. Färdigställa KUP-stolpar (markeringsstolpar) 90 st
 5. Rensa bort stenar i markerna efter grävmaskiner
 6. Justera vägar efter grävmaskiner inkl. framkörning av grus och spridning
 7. Röja sly och träd för grävgator
 8. Öppna stängsel och gärdsgårdar innan grävning
 9. Återställa stängsel och gärdsgårdar efter grävning
 10. Hjälpplantering på skogsmark
 11. Borra hål i husväggar och placera elrör hos dom som inte klarar detta själva
 12. Forsla bort trädrester vid Ljurhalla 1:1
 13. Sätta upp separata bropassager vid Ön och Greva såg
 14. Sladdning infartsvägar efter grävning
 15. Återställa stenmurar efter passage grävmaskiner
 16. Sätta ner KUP-stolpar utmed färdiggrävda sträckor
  mer kommer….

Samordning och fördelning dagsverken på medlemmarna görs av en arbetsgrupp.

Kontakta Bror för närmare info och anmälan 070 673 38 81.

Varför dagsverken?

För att hålla nere kostnaden på projektet och därmed bidra till att vi alla får en lägre medlemsinsats så skall alla medlemmar bidra med upp till tre dagsverken.

Här kommer vi att hålla en uppdaterad lista över vad som behöver göras.

Genomförda dagsverken

 • Röjning grävgata vid Gundlered, Iglabo, Ryagärde, Korpås, Spångakil och Hallavadet.
 • Tillverkning av pinnar för utstakning.
  1. Dim. (c:a) 20×20 mm L= 1200 mm spetsade i en ända.
 • Röjning grävgata Hökared
 • Anlägga dikespassage Hjulsered