Entreprenadarbetet fortsätter och nu har vi kommit så långt att vi stänger området i Ljurs by, norr om 42:an för nya medlemmar.