Att plöja ner fiberslangarna är effektivt

Att plöja ner fiberslangarna är effektivt

Vi är igång

Nu är vi igång med grävningen! Den 2:e maj grävdes den första kilometern fiberkabel ner i Gundlered och nu tre månader senare är Ljur klart och det grävmaskinerna har förflyttat sig längs 42:an från Hökared till Gabrielssons. Vår entreprenör heter SLL AB och de har två-tre grävteam på plats i bygden för att gräva fiber åt oss.

När är det klart?

Vår plan är att vi hösten 2017 ska vara färdiga med grävning och blåsning av fiber, och inkopplade mot LNS Fibers fibernät.

Nya medlemmar

I och med att grävningen är i full gång ”stängs” områden för nya medlemmar allt eftersom. Information om vilka områden som stänger publiceras löpande på hemsidan. Så du som ännu ej är medlem…tänk över ditt beslut en gång till, innan det är för sent att ändra sig!

Utstakning

Allt eftersom grävmaskinerna förflyttar sig så kontaktas markägare, av vår projektledare Bror Jonsson, när det är dags för utstakning. Markägare kontaktas alltid för att vi ska undvika att gräva sönder elledningar, avlopp och dräneringar.

Dagsverken

All hjälp i form av dagsverken underlättar för en hårt arbetande styrelse och håller ner prislappen för alla medlemmar! Håll utkik på hemsidan där det kommer upp önskemål om sysslor som behöver göras. Ni kan också höra av er till någon av oss i styrelsen om ni har funderingar eller vill hjälpa till!

Tillstånd

Parallellt med grävarbetet så har vi löpande kontakt med Länsstyrelsen för att undvika fornminnen och skyddsvärda marker, vi har en dialog med Länsstyrelsen och Jordbruksverket för att säkerställa att vi har koll på all dokumentation och krav i samband med projektstödet och för även diskussioner med Trafikverket i de fall vi gräver i vägområdet. Vi har även en dialog med Vattenfall för att samförlägga där det går. Så det är mycket på gång nu!

Informationsmöte

Den 25:e september kl 15:00 är det informationsmöte i Nårunga Sporthall. Vi i styrelsen kommer att informera om nuläget och vad som är på gång framöver. Vi kommer bland annat gå igenom viktig information om hur kundboxen (den box som ska placeras på utsidan av huset) ska monteras. Mer information om mötet kommer att skickas ut via email i september. Se till att planera in söndagen den 25:e september så ses vi!

Tveka inte att höra av er till någon av oss i styrelsen.