För att få in fibern i huset krävs ett hål i husväggen. Detta hål ingår inte i entreprenaden utan det skall du som fastighetsägare och medlem ombesörja.

En instruktion hur du skall göra finns att ladda ned här:

Instruktion-borrning-av-hal-i-husvagg

Elrör + sats med borr, tätningsmassa och regel/elsökare finns att låna av LNS Fiber utan kostnad.
Om ni behöver hjälp med att borra hål i husväggen eller låna borr – kontakta Weine på tel. 0702 472 596

Kabelgenomföring_Herrljunga El