Sammandrag från Medlemsmötet 25/9-2016

Här följer ett sammandrag av informationen som lämnades under informationsmötet för våra medlemmar.

Mötet hölls i Nårunga Sporthall den 25/9 2016 kl 15:00 och ca 150 medlemmar närvarade.

img_6630

Projektstatus 2016-09-25

 • C:a 140 anslutningar
 • C:a 4 mil färdiglagt
 • 80% plöjning
 • I nivå med SLL´s prognos
 • Svåra passager under september
 • Svårigheter vid tryckning under vägar
 • Utnyttja åkermark och ledningsgator
 • Stöd av markägare och medlemmar

Medlemsläget

Ungefär 400 fastigheter är idag medlemmar.

Ekonomi

Bra inbetalningar från medlemmarna och likviditeten är just nu god. Vi räknar med att utnyttja ett banklån innan vi får alla stödpengar utbetalda.

Dagsverken

Det är viktigt att alla medlemmar ställer upp på de dagsverken som behöver göras för att hålla nere kostnaderna.

Aktuella dagsverken finns här.

Grävning på egen tomt och Håltagning i vägg

Inom några veckor kommer SLL att påbörja blåsningen av fiber till de hushåll som fått fiberslangen framdragen till tomten. Det är viktigt att det är klart med grävning på egen tomt och håltagning i väggen så att arbetet med fiberblåsningen sker smidigt.

Information om grävning på egen tomt hittar du här.

Information om håltagning hittar du här.

Viktig information angående grävning av fiber på egen tomt och borrning av hål i husväggen

Viktig information angående grävning av fiber på egen tomt och borrning av hål i husväggen

SLL vill nu börja blåsa in fiber till de fastigheter där ledningarna är framdragna och det är  fortfarande många fastigheter där fiberledningarna inte är framgrävda till husväggen och hål inte borrade för anslutningsboxen.

Viktigt att alla som inte är klara med arbetet på egen tomt/hus startar detta arbete snarast då SLL vill starta blåsning av fiber i mitten av oktober.

Instruktion borrning

Instruktion för borrning i vägg hittar du här

Instruktion Grävning på egen tomt

Instruktion för grävning på egen tomt hittar du här

Flera medlemmar har frågat hur man gör där man har nyare hus där el och mediacentraler är placerade inne i huset eller i en central inbyggd i husväggen. Ofta finns också en tom kabelslang nergrävd till centralen från tomtgräns. Vi har fört denna fråga vidare till SLL som meddelar att det är OK att dra in fibern till dessa centraler. OBS om ni utnyttjar en tom kabelslang måste fiberslangen dras igenom till centralen

Några medlemmar önskar hjälp med grävning på tomten och SLL har här sagt att en liten maskin kommer till vårt område vecka 40.

Om ni behöver hjälp med att borra hål i husväggen eller låna borr – kontakta Weine på tel. 0702 472 596

Informationsmöte för medlemmar

Välkommen

Informationsmöte för medlemmar

Söndag 25/9 kl 15:00

Nårunga Sporthall

Vi har nu varit igång med projektet sedan i våras och grävt ca 3 mil.
Styrelsen informerar om:

 • Projektstatus
 • Ekonomi och likviditet
 • Dagsverken – vad kan medlemmarna göra för att hålla nere kostnaderna
 • Var går gränsen mellan det som SLL ska göra och det vi ska göra själva
 • Anslutning till huset

Vi bjuder på smörgåstårta

sm-rg-st-rta