september 2016

Sammandrag från Medlemsmötet 25/9-2016

Här följer ett sammandrag av informationen som lämnades under informationsmötet för våra medlemmar. Mötet hölls i Nårunga Sporthall den 25/9 2016 kl 15:00 och ca 150 medlemmar närvarade. Projektstatus 2016-09-25 C:a 140 anslutningar C:a 4 mil färdiglagt 80% plöjning I nivå med SLL´s prognos Svåra passager under september Svårigheter vid tryckning under vägar Utnyttja åkermark och ledningsgator Stöd av markägare och medlemmar Medlemsläget Ungefär 400 fastigheter är idag medlemmar. Ekonomi… Läs mer »Sammandrag från Medlemsmötet 25/9-2016

Viktig information angående grävning av fiber på egen tomt och borrning av hål i husväggen

Viktig information angående grävning av fiber på egen tomt och borrning av hål i husväggen SLL vill nu börja blåsa in fiber till de fastigheter där ledningarna är framdragna och det är  fortfarande många fastigheter där fiberledningarna inte är framgrävda till husväggen och hål inte borrade för anslutningsboxen. Viktigt att alla som inte är klara med arbetet på egen tomt/hus startar detta arbete snarast då SLL vill starta blåsning av… Läs mer »Viktig information angående grävning av fiber på egen tomt och borrning av hål i husväggen

Uppdaterade Dagsverken

Listan över aktuella dagsverken som behöver göras är nu uppdaterad. Du hittar listan här

Projektering Årred

Vi börjar nu projektering i området Årreds by. Medlemmar och markägare inom detta område kommer att bli kontaktade för mer information och avstämning innan grävmaskinerna kommer.

Projektering i Häradsvad – Källeberg

Vi börjar nu projektering i området Häradsvad – Källeberg. Medlemmar och markägare inom detta område kommer att bli kontaktade för mer information och avstämning innan grävmaskinerna kommer.

Informationsmöte för medlemmar

Välkommen Informationsmöte för medlemmar Söndag 25/9 kl 15:00 Nårunga Sporthall Vi har nu varit igång med projektet sedan i våras och grävt ca 3 mil. Styrelsen informerar om: Projektstatus Ekonomi och likviditet Dagsverken – vad kan medlemmarna göra för att hålla nere kostnaderna Var går gränsen mellan det som SLL ska göra och det vi ska göra själva Anslutning till huset Vi bjuder på smörgåstårta