Välkommen

Informationsmöte för medlemmar

Söndag 25/9 kl 15:00

Nårunga Sporthall

Vi har nu varit igång med projektet sedan i våras och grävt ca 3 mil.
Styrelsen informerar om:

  • Projektstatus
  • Ekonomi och likviditet
  • Dagsverken – vad kan medlemmarna göra för att hålla nere kostnaderna
  • Var går gränsen mellan det som SLL ska göra och det vi ska göra själva
  • Anslutning till huset

Vi bjuder på smörgåstårta

sm-rg-st-rta