Viktig information angående grävning av fiber på egen tomt och borrning av hål i husväggen

SLL vill nu börja blåsa in fiber till de fastigheter där ledningarna är framdragna och det är  fortfarande många fastigheter där fiberledningarna inte är framgrävda till husväggen och hål inte borrade för anslutningsboxen.

Viktigt att alla som inte är klara med arbetet på egen tomt/hus startar detta arbete snarast då SLL vill starta blåsning av fiber i mitten av oktober.

Instruktion borrning

Instruktion för borrning i vägg hittar du här

Instruktion Grävning på egen tomt

Instruktion för grävning på egen tomt hittar du här

Flera medlemmar har frågat hur man gör där man har nyare hus där el och mediacentraler är placerade inne i huset eller i en central inbyggd i husväggen. Ofta finns också en tom kabelslang nergrävd till centralen från tomtgräns. Vi har fört denna fråga vidare till SLL som meddelar att det är OK att dra in fibern till dessa centraler. OBS om ni utnyttjar en tom kabelslang måste fiberslangen dras igenom till centralen

Några medlemmar önskar hjälp med grävning på tomten och SLL har här sagt att en liten maskin kommer till vårt område vecka 40.

Om ni behöver hjälp med att borra hål i husväggen eller låna borr – kontakta Weine på tel. 0702 472 596