Här följer ett sammandrag av informationen som lämnades under informationsmötet för våra medlemmar.

Mötet hölls i Nårunga Sporthall den 25/9 2016 kl 15:00 och ca 150 medlemmar närvarade.

img_6630

Projektstatus 2016-09-25

  • C:a 140 anslutningar
  • C:a 4 mil färdiglagt
  • 80% plöjning
  • I nivå med SLL´s prognos
  • Svåra passager under september
  • Svårigheter vid tryckning under vägar
  • Utnyttja åkermark och ledningsgator
  • Stöd av markägare och medlemmar

Medlemsläget

Ungefär 400 fastigheter är idag medlemmar.

Ekonomi

Bra inbetalningar från medlemmarna och likviditeten är just nu god. Vi räknar med att utnyttja ett banklån innan vi får alla stödpengar utbetalda.

Dagsverken

Det är viktigt att alla medlemmar ställer upp på de dagsverken som behöver göras för att hålla nere kostnaderna.

Aktuella dagsverken finns här.

Grävning på egen tomt och Håltagning i vägg

Inom några veckor kommer SLL att påbörja blåsningen av fiber till de hushåll som fått fiberslangen framdragen till tomten. Det är viktigt att det är klart med grävning på egen tomt och håltagning i väggen så att arbetet med fiberblåsningen sker smidigt.

Information om grävning på egen tomt hittar du här.

Information om håltagning hittar du här.