Projektering av Nårunga

Projektering Nårunga från Nårskabro till Skanterna har nu startat.