Projektering Nårunga från Nårskabro till Skanterna har nu startat.