november 2016

Projektering Slätthult – Kamparås

Nu påbörjar vi projektering av området: Slätthult – Krösekullen – Kamparås – Bögared – Uddabo Utsättning av grävsträckan pågår i området och berörda markägare kontaktas. Området är härmed stängt för nya medlemmar under projektperioden.