Nu påbörjar vi projektering av området:

Slätthult – Krösekullen – Kamparås – Bögared – Uddabo

Utsättning av grävsträckan pågår i området och berörda markägare kontaktas.

Området är härmed stängt för nya medlemmar under projektperioden.