december 2016

Information till medlemmarna i LNS fiber

I vårt fiberprojekt är nu c:a halva grävsträckan klar och över hälften av medlemsanslutningarna har passerats. Vi har nu från norra delen av vårt område lagt fibernätet fram till Nårunga telestation och i denna närhet kommer noden att placeras. SLL flyttar nu grävmaskinerna till Allmäningen-Lida respektive Slätthult-Krösekullen-Mörkaboområdet och fortsätter gräva så länge väder och vinter tillåter. Fiberblåsning och uppsättning av kundboxar pågår i etapper där c:a 30% är klara. Här… Läs mer »Information till medlemmarna i LNS fiber

Projektering Nårunga – Lida

Projektering av området från Nårunga till Lida projekteras nu och är stängs härmed för nya medlemmar. Utsättning av grävsträckan påbörjas i området påbörjas under veckan.

Projektering av Hulvik – Nabbasvedjor

Just nu projekterar vi området Hulvik – Nabbasvedjor. Området är härmed stängt för nya medlemmar. Grävning kommer att påbörjas inom området de närmsta veckorna.