Projektering av området från Nårunga till Lida projekteras nu och är stängs härmed för nya medlemmar.

Utsättning av grävsträckan påbörjas i området påbörjas under veckan.