I vårt fiberprojekt är nu c:a halva grävsträckan klar och över hälften av medlemsanslutningarna har passerats. Vi har nu från norra delen av vårt område lagt fibernätet fram till Nårunga telestation och i denna närhet kommer noden att placeras.

SLL flyttar nu grävmaskinerna till Allmäningen-Lida respektive Slätthult-Krösekullen-Mörkaboområdet och fortsätter gräva så länge väder och vinter tillåter.

Fiberblåsning och uppsättning av kundboxar pågår i etapper där c:a 30% är klara. Här är det viktigt att framgrävning på egen tomt och borrning av hål i husvägg görs klart i samband med SLL´s grävning och framdragning av fiberslang. Risk att ni som inte är klara när fiberblåsning och uppsättning av kundbox ska ske, får en extra kostnad av SLL om ett nytt besök måste göras i efterhand. Vill ni ha hjälp med att gräva på tomten och borra hål i väggen – kontakta Maria Gustafson på tel. 0730 662104.

För egen del måste jag lägga in en lägre växel pga medicinska skäl. Detta innebär att jag lämnat uppdraget som ordförande i vår fiberförening och trappar även ner de arbetsuppgifter som fiberprojektet kräver. Styrelsen informerades på ett extra möte 28 november och Linn Marinder som tidigare varit vice ordförande tar nu över ordförandeuppdraget fram till nästa årsmöte som beräknas bli under februari. Övriga arbetsuppgifter t.ex utstakning nya grävsträckor och i samband med dessa, kontakter med markägare och medlemmar, mm, tas nu över av en arbetsgrupp som styrelsen utser. Själv finns jag med i bakgrunden och står till styrelsens förfogande och hjälper till när det behövs.

Avslutningsvis vill jag önska styrelsen och alla medlemmar lycka till med fortsättningen av vårt fiberprojekt och ser fram mot dagen då vi har nätet inkopplat och i bruk.

 

Hälsningar / Bror