Utsättning av sträckan Kärnhult – Ållehol – Anhult beräknas göras under helgen 9-11/12.