februari 2017

Information på stämman

Innan Föreningsstämman den 25/2-2017 hade vi en informationsdel till våra medlemmar. Här följer en sammanfattning. Entreprenad Vi har två maskinlag igång Vi har i dagsläget grävt/plöjt ca 75km Motsvarar knappt 60% Vi har mycket svår terräng! Ett nytt maskinlag på ingång Ekonomi Budget: 15 000 000 kr Hittills har vi betalat: ca 5 500 000 kr Finansierat med medlemsinsatser Ansökan om förskott från Jordbruksverket kommer att göras på 1 000… Läs mer »Information på stämman

Förändringar i stadgar antagna på Föreningsstämman 20170225

På föreningsstämman i lördags gjordes tre stycken justeringar av stadgarna: § 6 Tillägg: Om föreningen inte kan fullfölja anslutningen av medlemmens fastighet till ledningsnätet så återbetalas hela medlemmens insats vid tillfälle som föreningens likvida situation medger det. § 18 Justering: Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelse ska ske tidigast sex veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma… Läs mer »Förändringar i stadgar antagna på Föreningsstämman 20170225

Utsättning Hult

Nu gör vi utsättning på fastigheterna Hult & Skräddarehult