Innan Föreningsstämman den 25/2-2017 hade vi en informationsdel till våra medlemmar. Här följer en sammanfattning.

Entreprenad

 • Vi har två maskinlag igång
 • Vi har i dagsläget grävt/plöjt ca 75km
 • Motsvarar knappt 60%
 • Vi har mycket svår terräng!
 • Ett nytt maskinlag på ingång

Ekonomi

 • Budget: 15 000 000 kr
 • Hittills har vi betalat: ca 5 500 000 kr
 • Finansierat med medlemsinsatser
 • Ansökan om förskott från Jordbruksverket kommer att göras på 1 000 000 kr
 • Byggkreditiv hos Sparbanken som täcker resten fram tills bidragen betalas ut
 • Vi är i dagsläget lite drygt 400 medlemmar
 • Prognosen säger fortfarande ca 23 000 kr/fastighet i insats
 • I mars kommer vi att börja fakturera anslutningsavgifter och kostnaderna för de extra anslutningar som finns på en del fastigheter
 • Viktigt att betala fakturorna i tid

Kommunikationsoperatör

 • Upphandling av Kommunikationsoperatör är gjord och just nu pågår en utvärdering samt uppföljning.
 • Beslut förväntas fattas av styrelsen inom kort.

Grävning på egen tomt

 • Grävdjup
  • Minst 40cm
  • Alternativt skydda slangen med en tryckt bräda.
 • Var noga med djupet ända intill husväggen

Borrning i husvägg

 • Fiberblåsningen är igång igen
  • Borra i husväggen
  • Alt. märk ut vart du ska borra
 • Övrig info från SLL – håll avstånd till maskinerna!

Dagsverken – Utstakning – Jourlista

 • Vi behöver fortfarande förstärkning