mars 2017

Passage Nårska bro

Under första veckan i april planerar vi att genomföra passagen av Nårska bro.

Utstakning Kamparås-Tjärnhult

Nu påbörjar vi utstakningen av grävsträckan Bögared-Kamparås-Tjärnhult. Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas.

Utsättning Nårunga – Näverhult

Inom kort kommer vi att påbörja utsättning av sträckningen av nätet på sträckorna nedan. Berörda markägare och medlemmar kommer att kontaktas av arbetslagen. Om du bor längs sträckan och vill hjälpa till är det bara att höra av sig till någon i styrelsen. När utsättningen är klar kommer sträckorna att stängas för nya medlemmar. Nårunga-Skanterna Skanterna-Krösekullen-Tarabo Från Näverhult in mot Nårunga