Nu påbörjar vi utstakningen av grävsträckan Bögared-Kamparås-Tjärnhult.

Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas.