Under första veckan i april planerar vi att genomföra passagen av Nårska bro.