Grävstart på sträckan Bastås – Uddabo är planerad till efter Påsk.