Med start 27/3 kommer SLL att sätta in ytterligare ett grävlag som kommer att starta på sträckan från Näverhult mot Tarabo.