april 2017

Information om avgrävd el

En del av våra medlemmar har under vintern och våren drabbats av el-avbrott med anledning av att elkablar grävts av vid fiberförläggningen. Detta är beklagligt men beror i dom allra flesta fall inte på att vår entreprenör, SLL, är oaktsam. Skälet till dom många avgrävningarna är att Vattenfall inte ombesörjer att deras ledningar blir utmärkta på ett tillfredsställande sätt, vilket är deras skyldighet. Det i sin tur leder till att… Läs mer »Information om avgrävd el

PÅMINNELSE: Grävning på egen tomt

Inkoppling av boxar och blåsning av fiber pågår för fullt! Föreningen har tyvärr ett antal medlemmar som inte grävt på sin tomt trots att grävmaskinen passerat för länge sedan. Detta förhindrar montering av kundbox och även fiberblåsning. Detta kommer att leda till att SLL fakturerar föreningen för dessa merkostnader och vi kommer att i vår tur fakturera dom berörda medlemmarna för detta.

Utsättning Uddabo

Just nu pågår utsättning av fastigheterna i Uddabo. Berörda fastighetsägare kontaktas isamband med utsättningen.