Utsättning Uddabo

Just nu pågår utsättning av fastigheterna i Uddabo.

Berörda fastighetsägare kontaktas isamband med utsättningen.

Etiketter: