Inkoppling av boxar och blåsning av fiber pågår för fullt!

Föreningen har tyvärr ett antal medlemmar som inte grävt på sin tomt trots att grävmaskinen passerat för länge sedan. Detta förhindrar montering av kundbox och även fiberblåsning. Detta kommer att leda till att SLL fakturerar föreningen för dessa merkostnader och vi kommer att i vår tur fakturera dom berörda medlemmarna för detta.