maj 2017

Lägesrapport

Entreprenad I skrivande stund har vi ca 25 km grävning kvar (av ca 130). Vi arbetar nu med tre olika grävlag: Djurbergshult/Bastås, Kroksbo/Tarabo och Nårunga. Under stora delar av projektet har vi haft två grävlag igång och har då snittat på 7-8 km/månad. Nu har vi alltså ytterligare ett grävlag igång. Det ökar farten ytterligare och vi bör kunna bli till stora delar klara om 2-3 månader. Därefter kommer det… Läs mer »Lägesrapport

Utsättning Kroksbo & Tarabo

Inom kort kommer vi att sätta ut tänkt grävsträcka i området Kroksbo & Tarabo. Berörda medlemmar och fastighetsägare kontaktas innan grävning. Om du bor i det här området är det bra om du har tänkt ut var du vill ha in fibern i huset och är förberedd på att gräva på din egen tomt.