Entreprenad

I skrivande stund har vi ca 25 km grävning kvar (av ca 130). Vi arbetar nu med tre olika grävlag: Djurbergshult/Bastås, Kroksbo/Tarabo och Nårunga.

Under stora delar av projektet har vi haft två grävlag igång och har då snittat på 7-8 km/månad. Nu har vi alltså ytterligare ett grävlag igång. Det ökar farten ytterligare och vi bör kunna bli till stora delar klara om 2-3 månader. Därefter kommer det att ske inmätning, besiktning mm innan vi kan ta nätet i drift.

Utbud

Under sommaren kommer information om utbudet av tjänster och de val du som medlem skall göra för ditt abonnemang. I samband med det kommer vi att ha ett informationsmöte och föreningsstämma.

Återställning

Vi får många frågor om återställning efter grävningen. För att hålla uppe farten på grävningen och inte försena projektet har vi fokuserat på att hålla igång grävmaskinerna med att förlägga fibernätet. Det innebär återställningen blivit lidande på vissa ställen men det betyder inte att vi struntar i det. En arbetsgrupp inom föreningen håller just nu på att sammanställa behovet av återställning och information kommer att skickas ut om hur vi gemensamt inom föreningen kan hjälpas åt att få till en bra återställning.