Inom kort kommer vi att sätta ut tänkt grävsträcka i området Kroksbo & Tarabo.

Berörda medlemmar och fastighetsägare kontaktas innan grävning.

Om du bor i det här området är det bra om du har tänkt ut var du vill ha in fibern i huset och är förberedd på att gräva på din egen tomt.