Presentationer från informationsmöte 2017-06-29

Det var stort intresse vid kvällens informationsmöte.

Här är de viktigaste punkterna i korthet:

 • Grävningen beräknas vara klar i månadsskiftet augusti/september
 • Beräknad uppstart av nätet 31/10
 • Grävning på egen tomt måste vara klart 31/7. Efter det kommer vi att kosta pengar för den som inte är klar
 • Stort behov av hjälp från medlemmar med återställning av vägar mm
 • Installation i hemmen görs av medlemmen själv
 • Budgeten på 15 miljoner ser ut att hålla
 • Förutsatt att vi får 40% i bidrag hamnar insatsen per fastighet på 22-23 000 kr
 • Vi har valt Net at Once som Kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör
 • Alla medlemmar ska välja ett av följande alternativ
  1. Triple Play – Internet (200/200) + TV (22 kanaler) + Telefon för ca 350 kr/månad inkl föreningens serviceavgift (byanätsavgiften) på ca 125 kr
  2. Internet + Telefon ca 300 kr/mån inkl avgift
  3. Öppet nät
  4. Vilande anslutning

Presentationerna som visades finns i sin helhet här:

2017-Infomöte och Extra Föreningsstämma-presentation

Nao-Byanät Presentation LNS

Infomöte och Extra Föreningsstämma

Informationsmöte om anslutning av TV, telefon och internet via fibernätet, samt kallelse till extrastämma i LNS fiber ekonomisk förening

Senare i höst kommer fibernätet att vara klart och du ska redan nu fundera på vilka val av anslutningar som ska göras för TV – telefon – internet. Du får därför inte missa detta informationsmöte där representanter från Net at Once kommer och informerar om TV-utbud, internetuppkoppling, telefonanslutning, mm. Denna information kommer inte att upprepas, så det är mycket viktigt att du kommer och tar del av allt inför ditt val av fiberanslutning.

Extrastämman tar upp den ändring av stadgarna som framfördes på den ordinarie stämman i februari.

Dag: Torsdagen 29 juni 2017

Plats: Sporthallen Nårunga

Tid: 18:30

Kallade: Medlemmar registrerade i medlemsregistret t.o.m. mötesdagen. Nytillkomna medlemmar efter denna kallelses utskick informeras om Föreningsstämman i samband med medlemsregistreringen.

OBS röstlängd (kontroll av närvarande medlemmar) kommer att genomföras vid entrén. Om ni är ersättare för någon medlem krävs att ni visar fullmakt för att bockas av i röstlängden.

 

Agenda 

18.30 Registrering och kaffeservering

19.00 Information

 • Projektstatus
 • Ekonomi
 • Kommunikationsoperatör (Net at Once informerar om utbudet mm)
 • Frågor

20.30 Extra föreningsstämma enl. sep. dagordning

21.00 c:a mötet avslutas

Ladda ned kallelse och dagordning här

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna

Styrelsen i LNS fiber ek. förening

Återställning

Vi behöver din hjälp!

I LNS fiberförening finns det alltid saker att göra. Vi söker personer som kan hjälpa till med t.ex. bortforsling av sten, jämna till vägkanter, skyffla grus sätta ut markeringar för fibernätet.

Det som är aktuellt är följande:

 • Forsla bort stenar öster om väg 42
 • I Åredsområdet behöver vägrenar iordningställas samt stenar forslas bort
 • Vägkanten mellan Stätthult och Tången behöver förstärkas.

För att hjälpa till fyll i formuläret här under.

Du kan också ringa Christer Jonsson tel: 0702044629 eller John Åhman tel: 0707502926

[contact-form-7 id=”602″ title=”Återställning”]