Informationsmöte om anslutning av TV, telefon och internet via fibernätet, samt kallelse till extrastämma i LNS fiber ekonomisk förening

Senare i höst kommer fibernätet att vara klart och du ska redan nu fundera på vilka val av anslutningar som ska göras för TV – telefon – internet. Du får därför inte missa detta informationsmöte där representanter från Net at Once kommer och informerar om TV-utbud, internetuppkoppling, telefonanslutning, mm. Denna information kommer inte att upprepas, så det är mycket viktigt att du kommer och tar del av allt inför ditt val av fiberanslutning.

Extrastämman tar upp den ändring av stadgarna som framfördes på den ordinarie stämman i februari.

Dag: Torsdagen 29 juni 2017

Plats: Sporthallen Nårunga

Tid: 18:30

Kallade: Medlemmar registrerade i medlemsregistret t.o.m. mötesdagen. Nytillkomna medlemmar efter denna kallelses utskick informeras om Föreningsstämman i samband med medlemsregistreringen.

OBS röstlängd (kontroll av närvarande medlemmar) kommer att genomföras vid entrén. Om ni är ersättare för någon medlem krävs att ni visar fullmakt för att bockas av i röstlängden.

 

Agenda 

18.30 Registrering och kaffeservering

19.00 Information

  • Projektstatus
  • Ekonomi
  • Kommunikationsoperatör (Net at Once informerar om utbudet mm)
  • Frågor

20.30 Extra föreningsstämma enl. sep. dagordning

21.00 c:a mötet avslutas

Ladda ned kallelse och dagordning här

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna

Styrelsen i LNS fiber ek. förening