Det var stort intresse vid kvällens informationsmöte.

Här är de viktigaste punkterna i korthet:

 • Grävningen beräknas vara klar i månadsskiftet augusti/september
 • Beräknad uppstart av nätet 31/10
 • Grävning på egen tomt måste vara klart 31/7. Efter det kommer vi att kosta pengar för den som inte är klar
 • Stort behov av hjälp från medlemmar med återställning av vägar mm
 • Installation i hemmen görs av medlemmen själv
 • Budgeten på 15 miljoner ser ut att hålla
 • Förutsatt att vi får 40% i bidrag hamnar insatsen per fastighet på 22-23 000 kr
 • Vi har valt Net at Once som Kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör
 • Alla medlemmar ska välja ett av följande alternativ
  1. Triple Play – Internet (200/200) + TV (22 kanaler) + Telefon för ca 350 kr/månad inkl föreningens serviceavgift (byanätsavgiften) på ca 125 kr
  2. Internet + Telefon ca 300 kr/mån inkl avgift
  3. Öppet nät
  4. Vilande anslutning

Presentationerna som visades finns i sin helhet här:

2017-Infomöte och Extra Föreningsstämma-presentation

Nao-Byanät Presentation LNS