Klicka här för att ladda hem en pdf med installationsanvisningar för mediabox EG300. Följ anvisningarna för att registrera din uppkoppling mot Net at Once och registrera din Telefon mm.

http://media.lnsfiber.se/2017/09/Installation-Mediabox-EG300.pdf